بیست و یکم آبان ماه؛ زادروز نیما یوشیج

۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر : 2201

بیست و یکم آبان ماه؛ زادروز نیما یوشیج

نیما یوشیج را پدر شعر نو فارسی می‌نامند، چراکه او با شکستن قالب‌های کلاسیک شعری، راهی تازه در شعر فارسی بنیاد گذاشت. او با سرودن شعر «افسانه» مسیر جدیدی در شعر معاصر ایران ایجاد کرد، نیما وقتی افسانه را سرود بیست‌وپنج سال سن داشت. این در حالی بود که نوآوری نیما با نقدهای تندی مواجه شد. بخش بزرگی از اشعار نیما یوشیج واکنشی به درد و رنج مردم بود، همچنین در شعر خود از واژگان و اصطلاحات عامیانه استفاده می‌کرد.
نیما با به کار بردن نمادها به عمق شعرش می‌افزاید. درونی کردن و عمق بخشیدن به معنای شعر به مدد نمادها ویژگی خاص شعر نیما است. ققنوس نیما یوشیج آغازگر انقلابی در شعر فارسی است. «ققنوس» جدی‌تر از «افسانه» به تحول می‌اندیشد و تحول نیز می‌آفریند. ققنوس برآمده از تفکرات عمیق نیماست. او نه تنها قالب شعری جدیدی ارائه می‌دهد، بلکه در محتوا نیز مضمون ‌آفرینی‌های بدیعی دارد.
بی‌هیچ اغراقی می‌توان گفت که اکثر جریان‌های ادبی بعد از نیما، وامدار تحولی هستند که او در شعر پارسی ایجاد کرد. نیما به تعبیر حافظ «طرحی نو» در انداخت و راهی جدید پیش پای شاعران بعد از خود نهاد که تاثیرات آن تا به امروز ادامه دارد.
خالق منظومه «افسانه» طرحی نو در شعر پارسی در انداخت و پیشنهادهای بکر و بدیعی برای شتاب‌بخشی به حرکت کُند و لاک‌پشتی شعر معاصر عرضه کرد. او با همتی بلند و با تحمل مصائب فراوان، به بازسازی بنای کهن شعر پارسی پرداخت و مولفه‌های زیباشناختی جدیدی ارائه داد. پیشنهادهای جسورانه او که مبتنی بر نگاه و نگرشی نو بود، روحی تازه در کالبد شعر پارسی دمید و راه را برای نوآوری‌های بعدی هموار کرد.

 

. . .

دیدگاه خود را ثبت نمایید.