شب قدر

۱۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر : 2798

شب قدر

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دومین شب قدر، شب بخشش الهی و نزول وحی را گرامی می‌دارد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دومین شب قدر، شب بخشش الهی و نزول وحی را گرامی می‌دارد.

. . .

دیدگاه خود را ثبت نمایید.