شب قدر

۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر : 2795

شب قدر

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، شب قدر، شب بخشش الهی و نزول وحی را گرامی می‌دارد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، شب قدر، شب بخشش الهی و نزول وحی را گرامی می‌دارد.

. . .

دیدگاه خود را ثبت نمایید.