نوزدهم ماه رمضان

۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر : 2796

نوزدهم ماه رمضان

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، نوزدهم ماه رمضان شب ضربت خوردن مولی الموحدین علی (ع) را تسلیت و تعزیت عرض می‌نماید.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، نوزدهم ماه رمضان شب ضربت خوردن مولی الموحدین علی (ع) را تسلیت و تعزیت عرض می‌نماید.

. . .

دیدگاه خود را ثبت نمایید.