گزارش تصویری سیمای استان اصفهان از همایش بزرگداشت حکیم متاله ابوالقاسم میرفندرسکی

۱۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر : 2326

گزارش تصویری سیمای استان اصفهان از همایش بزرگداشت حکیم متاله ابوالقاسم میرفندرسکی

 

گزارش تصویری سیمای استان اصفهان از همایش بزرگداشت حکیم متاله ابوالقاسم میرفندرسکی

. . .

دیدگاه خود را ثبت نمایید.