گزارش معاون علمی و پژوهشی انجمن از آیین بزرگداشت حکیم فردوسی در سال 1403

۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر : 2800

گزارش معاون علمی و پژوهشی انجمن از آیین بزرگداشت حکیم فردوسی در سال 1403

کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر ضمن ارائه گزارشی درباب آیین بزرگداشت حکیم فردوسی در سال 1403 درباره مراسم رونمایی از دوکتاب «شاهنامه و هویت ملی» و «پس از فردوسی» نیز توضیحاتی را بیان کرد.

کاوه خورابه معاون علمی و پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر ضمن ارائه گزارشی درباب آیین بزرگداشت حکیم فردوسی در سال 1403 درباره مراسم رونمایی از دوکتاب «شاهنامه و هویت ملی» و «پس از فردوسی» نیز توضیحاتی را بیان کرد.

 

. . .

دیدگاه خود را ثبت نمایید.