اخبار و رویدادها

دانشگاه شهید بهشتی

آیین بزرگداشت مقام استاد علم و اخلاق «دکتر منوچهر دوایی» آیین بزرگداشت مقام استاد علم و اخلاق «دکتر منوچهر دوایی»
آیین بزرگداشت مقام استاد علم و اخلاق «دکتر منوچهر دوایی»

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، آیین بزرگداشت مقام استاد علم و اخلاق دکتر منوچهر دوایی را با عنوان «طبیب دوران»، یکشنبه 28 آبان ماه ساعت 10:00 صبح برگزار می‌کند.