اخبار و رویدادها

دکتر منوچهر دوایی

دوایی؛ طبیبی که حکیم بود دوایی؛ طبیبی که حکیم بود
دوایی؛ طبیبی که حکیم بود

آیین بزرگداشت مقام دکتر منوچهر دوایی چهره ماندگار و استاد برجسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور و سخنرانی محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی، محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جمع زیادی از استادان و دانشجویان، در تالار امام خمینی(ره) دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی(ره) برگزار شد.

آیین بزرگداشت مقام استاد علم و اخلاق «دکتر منوچهر دوایی» آیین بزرگداشت مقام استاد علم و اخلاق «دکتر منوچهر دوایی»
آیین بزرگداشت مقام استاد علم و اخلاق «دکتر منوچهر دوایی»

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، آیین بزرگداشت مقام استاد علم و اخلاق دکتر منوچهر دوایی را با عنوان «طبیب دوران»، یکشنبه 28 آبان ماه ساعت 10:00 صبح برگزار می‌کند.