اخبار و رویدادها

روز بزرگداشت فارابی تقویم ملی ایران

ثبت روز بزرگداشت فارابی در تقویم ملی ایران به پیشنهاد انجمن مفاخر ثبت روز بزرگداشت فارابی در تقویم ملی ایران به پیشنهاد انجمن مفاخر
ثبت روز بزرگداشت فارابی در تقویم ملی ایران به پیشنهاد انجمن مفاخر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به نقل از ایرنا، چندی پیش روزی در تقویم فرهنگی ایران به نام ابونصر فارابی، فیلسوف، موسیقی دان، نام گذاری شد، این رویداد فرهنگی از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مطرح شده و مورد تایید شورای فرهنگ عمومی قرار گرفت؛ کاوه خورابه، معاون علمی پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، درباره چند و چون این طرح با خبرنگار ایرنا به گفت و گو نشست.