اخبار و رویدادها

ستاد عسگر شاهی اردبیلی

آیین بزرگداشت مقام ادبی و فرهنگی استاد عسگر شاهی اردبیلی آیین بزرگداشت مقام ادبی و فرهنگی استاد عسگر شاهی اردبیلی
آیین بزرگداشت مقام ادبی و فرهنگی استاد عسگر شاهی اردبیلی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری اردبیل آیین بزرگداشت مقام ادبی و فرهنگی استاد عسگر شاهی اردبیلی شاعر و ادیب برجسته کشور را پنجشنبه دوم آذرماه 1402 برگزار می کند.