۞ پیامبر اکرم(ص) :
خداوند، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد.

برچسب : مجید کیانی

نورعلی برومند جامع حکمت و موسیقی بود
دکتر حسن بلخاری در مراسم بزرگداشت مرحوم استاد نورعلی برومند عنوان کرد:

نورعلی برومند جامع حکمت و موسیقی بود

مراسم بزرگداشت استاد مرحوم نورعلی برومند، موسیقی‌دان برجسته ایران و استاد دانشگاه تهران، به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی یکشنبه ۲۴ اسفند ماه در فضای مجازی برگزار شد.‌